Prevencia je veľmi dôležitá

Prevencia je veľmi dôležitá

Havarijná služba Bratislava

 

     V domácnosti by ste mali cez kanalizačné prípojky a potrubia vypúšťať iba splaškové vody zo sociálnych zariadení, drezov a kúpelní. V našej praxi sa veľmi často stretávame s tým, že ľudia vo svojich domoch a bytoch do kanalizácie vyhadzujú alebo splachujú mastný odpad, pričom si neuvedomujú dôsledky svojej činnosti.
     Do kanalizácie nepatrí tuk ani olej. Tuky sa totiž v kanalizácií usádzajú po obvode potrubí a spôsobujú upchávanie priamo v kanalizačnej prípojke.
     Rovnako nevhodné sú aj chemikálie, rozpúšťadlá, motorové oleje, či farby, ktoré sú vo vode takmer nerozpustné.
Ďalšou nástrahou ktorá môže poškodiť potrubie je korózia a to z toho dôvodu, že väčšina potrubí sa nachádza v zemi za neustálej prítomnosti vysokej vlhkosti. Pred ňou sa dá brániť nehrdzavejúcimi materiálmi, ochrannými nátermi alebo obalmi.
Štvrtou významnou nástrahou, ktorá dokáže zničiť potrubie je mechanické poškodenie, a to pričinením nejakej osoby alebo posuvom pôdy.
     Pred všetkými nástrahami spojenými s vodoinštaláciou a elektroinštaláciou je vhodné sa chrániť a postupovať zodpovedne a preventívne. Ak však nastane havária a niečo sa poškodí, neváhajte nás kontaktovať.
Havarijná služba Bratislava
Nonstop havarijná služba Bratislava
Havarijná služba