In: Nezaradené

Pretože by bolo veľmi problematické, ak by sa muselo naše hlavné mesto rozkopávať kvôli kanalizácii. Keďže, už teraz je doprava v tomto meste veľmi problematická a pri rozkopaní mesta pri výmene alebo úprave kanalizačných potrubí, by mohla zkolabovať. A samozrejme platí to aj v ďalším väčších mestách nielen na Slovensku. Je teda nevyhnutné aby sa stokové siete udržovali v čistote a čo najviac sa predĺžila ich celková životnosť. Kanalizácia

Potrebe výmeny a úpravy kanalizácie vedie zanedbávanie údržby stokových sieti a nedostatočné čistenie kanalizácií, ktoré sa najčastejšie vykonáva ako krtkovanie. Bratislava a každé mesto s hustejšou premávkou dúfa, že sa nebude musieť zaoberať týmto problémom. A v podstate každý primátor, či starosta dúfa, že nebude počuť o tejto téme.